Menu
Behandelingen

Trauma verwerken met hypnose

Iedereen kan onverwachts een trauma oplopen. Wanneer iemand wordt geconfronteerd met een ingrijpende gebeurtenis waarover zij vaak geen controle hebben, kan er een psychische wond ontstaan in het onderbewustzijn. Voorbeelden van traumatische gebeurtenissen zijn onder andere ernstige ongelukken, het verlies van een dierbare, brand, verkrachting, overval of aanslag. Bovendien kan posttraumatische stress optreden.

Hypnosetherapie bij trauma blijkt een heel doeltreffende behandelmethode

Méri

Blijf niet zitten met onverwerkte emoties

Bij hypnotherapie voor traumabehandeling probeert de hypnotherapeut de negatieve emoties die het trauma oproepen, te verminderen of zelfs te elimineren. Het onderbewustzijn van de mens speelt een grote rol bij het bepalen van gedrag, acties en persoonlijkheid. Vanaf de kindertijd worden verschillende denkpatronen en overtuigingen in het onderbewustzijn vastgelegd. Een traumatische gebeurtenis kan leiden tot een sterk negatief denkpatroon en verdrongen emoties kunnen zich ook opstapelen in het onderbewustzijn. Hypnotherapie voor traumabehandeling stelt een therapeut in staat om deze negatieve denkpatronen en verdrongen emoties onder hypnose samen met jou te behandelen.

Het voelde goed aan, de weg die je uitsprak om af te leggen tijdens hypnose was zo mooi. Bedankt om dit te doen, ik voelde me enorm goed toen ik buiten ging. Ik hou dit dicht bij m’n hartje. 

Veel liefs, Angie xxx

Hoe werkt hypnosetherapie bij trauma?

Wanneer je onder hypnose bent, ben je in een diepe trance en richt je ontspannen geest zich volledig op je innerlijke belevingswereld. Uit onderzoek blijkt dat de activiteit van de hersenen aanzienlijk afneemt wanneer je onder hypnose bent. Een belangrijk kenmerk van hypnose is de directe invloed op het onderbewustzijn. Het onderbewustzijn is ontvankelijk voor nieuwe overtuigingen, suggesties en denkpatronen.

Daarom kan een hypnotherapeut samen met jou tijdens een sessie negatieve denkwijzen en emoties die het gevolg zijn van een traumatische gebeurtenis verminderen of zelfs vervangen door positieve gedachtepatronen en gevoelens. Een deel van het onderbewustzijn kan als het ware opnieuw worden geprogrammeerd, waardoor het trauma een neutralere plek in het leven krijgt voor een stabielere en gelukkigere toekomst.


Het effect

Wat je mag verwachten na een sessie voor traumaverwerking

Zeer doeltreffend

Wij hebben de nodige expertise in huis; zo zijn maar liefst duizenden mensen net als jou met succes geholpen middels hypnose.

Kort en krachtig

Omdat we echte, diepgaande hypnose gebruiken hebben we geen megatrajecten nodig zoals in klassieke psychotherapie.
Zo ben je in enkele sessies bevrijd van je probleem.

Hoge succesgehalte

De slaagkans van hypnose is maar liefst 93%!
Met klassieke therapie heb je makkelijk 15 tot 20 sessies nodig, met hypnose ben je gemiddeld in drie sessies al geholpen!


Kort oriënterend gesprek

Wil jij graag meer weten of staat jou sessie er niet tussen? Boek dan een vrijblijvend oriënterend gesprek, in dit gratis telefoongesprek of zoom-call van 10 minuten bespreken we jou vragen.