Menu
Blog

Wat is hypnose?

Hypnose is het gedeeltelijk omzeilen van de kritische factor, behorende tot het bewustzijn, waarbij suggesties acceptabel dienen te zijn en daardoor direct in het onderbewustzijn worden opgenomen.

Hypnosis is the bypass of the critical factor of the conscious mind and the establishment of acceptable selective thinking.

BRon: U.S Department of Education

Hypnose is absoluut  geen slaap, mensen denken dat wanneer ze in hypnose zijn, men in een slaaptoestand verkeert. Dit is zeker niet correct. Het woord ‘slaap’ is zodanig ingeburgerd dat het nog steeds door hypnotiseurs en hypnotherapeuten gebruikt wordt.

Hypnose een veranderde staat van bewustzijn, een toestand tussen waken en slapen, iedereen heeft deze staat van trance al eens eerder beleefd, denk maar eens aan wanneer je een boek leest en er helemaal  in op gaat, of dagdromend uit een raam van een  trein kijkt en niets meer mee krijgt van de omgeving. Deze staat van trance wordt opzettelijk opgeroepen door de hypnotherapeut.

Er zijn meerdere vormen van meten hoe diep iemand in hypnose kan gaan, uit een onderzoek blijkt dat de Stanford Hypnotic Susceptibility Scale en de Harvard Group Scale of Hypnotic Susceptibility ( hoewel de twee clusters qua itemkenmerken met hetzelfde zijn) de twee schalen niet equivalent zijn, het blijkt (samen met andere gegevens) dat ze gedeeltelijk verschillende aspecten van hypnotische prestaties meten.

De Stanford Hypnotic Susceptibility Scales die eind jaren vijftig bedacht werd door de psychologen André M. Weitzenhoffer en Ernest R. Hilgard van Stanford University en vandaag de dag nog steeds gebruikt wordt om te bepalen in hoeverre een persoon op hypnose reageert.

Scoren op de Stanford-schalen varieert van 0, voor personen die niet op een van de hypnotische suggesties reageren, tot 12, voor degenen die ze allemaal halen. De meeste mensen scoren in het middenbereik (tussen 5 en 7); 95 procent van de bevolking krijgt een score van minimaal 1.

  • De waaktoestand: bewustzijn is actief en kritisch
  • Lichte trance: Somnolentie, Volgt bewust, echter toegang tot onderbewustzijn is mogelijk
  • Middelmatige trance: Hypotaxis, letterlijke betekenis “onderschikking”, suggesties worden goed opgenomen
  • Diepe trance: Somnambulisme, Anesthesie is mogelijk
  • Waakhypnose -na-somnambulisme: Volledig bewust, communicatie is mogelijk, hypnotherapeut heeft echter direct toegang tot het onderbewustzijn)

In principe is iedereen te hypnotiseren mits zij de instructies kunnen snappen en de instructies willen opvolgen.

Je ziet dat hypnose verschillende gradaties heeft en niet iedereen er even ontvankelijk voor is op dezelfde manier, het mooie van hypnose is…je hoeft er niet in te geloven, je moet er alleen voor open staan.